Svenska forskare gör blod av hudceller

Forskare i Lund har för första gången lyckats omvandla hudceller till röda blodkroppar.


Det tar bara åtta dagar för hudceller att omprogrammeras till röda blodkroppar. Men för att lista ut vilka gener hudceller behöver för att förvandla sig till blodceller tog betydligt längre tid.

blod-av-hudceller

Patienter kan i framtiden få transfusioner med blod gjort på sina egna hudceller.

Varje cell i kroppen har exakt samma genetiska arvsmassa eller DNA i cellens kärna, oavsett om det är en hjärncell, hudcell eller blodcell. Det som skiljer cellerna åt är vilka delar av den genetiska koden de väljer att läsa. DNA är som cellens instruktionsmanual och olika kapitel beskriver hur olika celltyper ska bildas. Hudceller läser bara kapitlet om hudceller och blodceller läser kapitlet om blodceller och så vidare.

Johan Flygare och hans forskargrupp vid Lunds universitet gick metodiskt igenom över 60 gener tills de hittade en kombination av fyra gener som hudceller behöver för att börja läsa kapitlet om blodceller istället. När de fyra nycklarna vrids om tar det bara åtta dagar för hudceller att förvandlas till blodceller.

”En allt äldre population innebär fler transfusioner i framtiden. Det blir också fler och fler människor som kommer från avlägsna länder med ovanliga blodgrupper, vilket gör att vi inte alltid har blod att erbjuda dem” säger Johan Flygare i ett pressmeddelande.Upptäckten har därför stor innebörd för framtidens blodtransfusioner. Patienter kan få transfusioner med blod gjort på sina egna hudceller. Det minskar trycket på bloddonationer som just nu är bristande men minskar även risken för allergiska reaktioner mot en donators blod.