Att bli blodgivare

Att ge blod räddar liv men tyvärr är det alldeles för få som är blodgivare. Går du i funderingar om att börja ge blod? Här kan du läsa om all information som är nödvändig att veta innan du går till blodgivningscentralen.


Kraven för att bli blodgivare

blodgivningFör att bli blodgivare finns det även några krav utöver de frågor som du får svara på vid blodgivningstillfället.

Du får bara ge blod om du:

  • Är mellan 18 och 60 år
  • Väger minst 50 kg
  • Har ett blodvärde på 125 g/L för kvinnor och 135 g/L för män
  • Har en giltig legitimation och ett svenskt personnummer.

Första steget

Det första steget som alla får göra innan de blir blodgivare är att göra en hälsodeklaration. Du får då svara på en del frågor som alla rör dig och din hälsa. Efter att du fyllt i hälsodeklarationen får du träffa en sjuksköterska som går igenom din hälsa med dig och dina svar.

Finns det några frågetecken kring om du får lämna blod eller inte finns det en risk att du inte är en lämplig kandidat. Det kan vara att du väger för lite eller att du har någon sjukdom som gör att du behöver ditt blod mer än någon annan. Det behöver med andra ord inte vara att du har en blodsmitta som gör att du inte får lämna blod.

Lämna blodprov

Efter att du pratat med en sjuksköterska och din hälsodeklaration ser bra ut, får du lämna ett blodprov.

Allt blod testas

Alla blodgivare testas för smittsamma blodsjukdomar innan de får ge sitt första blod. Därefter testas blodet vid varje blodgivning för HIV, hepatit B och C samt syfilis. Men skulle blodgivaren nyligen ha smittats är det inte alltid som testerna visar rätt. Blodet kan vara smittat trots att provsvaret visar negativt, med andra ord fritt från smitta.

Det är därför väldigt viktigt att du svarar sanningsenligt på de frågor som ställs vid blodcentralen. Ingen vill ha på sitt samvete att ha fört över smittat blod till någon annan. Ta detta test för att se om du är en lämplig blodgivare.

På ditt ansvar

När du väljer att bli blodgivare har du ett ansvar mot de personer som ska få ditt blod. Det är därför mycket viktigt att du inte ger blod om du av någon anledning inte borde göra det. Blodgivning ska rädda liv och ge människor hälsosamma liv, inte sprida ohälsosamma smittor.