Blodgivning nu en könsfråga

Ny svensk studie visar att blodtransfusioner från personer av motsatt kön kan ge sämre överlevnad.


Blodgivare och transfusionNästan 10 000 personer som fått blodtransfusioner på grund av hjärtsjukdomar medverkade i studien. Flera riskfaktorer studerades men resultatet var oväntat för forskarna. Patienter som fick blod av en donator av motsatt kön hade lägre chans att överleva.

Riskerna med blodtransfusion från det motsatta könet höll i sig även ett år senare men det gällde bara för transfusioner av röda blodkroppar och inte blodplättar. Andra faktorer som hur gammalt blodet är när det används visade ingen ökad risk.

Det går ännu inte att ge en förklaring på varför blodtransfusioner mellan personer av olika kön skulle innebära större risker men resultaten ska kommuniceras till blodcentraler runtom i landet för att uppmärksamma resultaten.

 

Uppdatering: En ny studie från Karolinska institutet och Lunds universitet går emot resultaten presenterade här och menar att blodtransfusion mellan könen är säkert. Läs mer här.