Donerat blod likt rött vin – bättre med tid

Forskare liknar blod för transfusioner vid ett gott rött vin: lite äldre, lite bättre.


Forskare i Australien visar att lagrade röda blodceller är säkert att använda och, överraskande, är kopplat till färre biverkningar.

I studien ingick 5000 patienter på intensivvårdsavdelning i fem olika länder (Australien, Nya Zealand, Finland, Irland och Saudiarabien) och resultaten är publicerade i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

Resultaten visar att färskt blod inte är bättre än äldre donerat blod. Istället är lagrat blod kopplat till färre biverkningar och komplikationer som feber och bland de allra sjukaste av patienter är lagrat blod kopplat till färre dödsfall.

– Äldre blod verkar likna ett gott rött vin – bättre med lite tid. Resultaten från vår studie bekräftar att den aktuella varaktigheten för lagring av röda blodkroppar för transfusion är både säker och optimal, säger Jamie Cooper, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

I Australien, likt Sverige, lagras röda blodkroppar för transfusion upp till 42 dagar. Vissa länder har valt att skära ner på lagringsperioden till 35 dagar på grund av oro att äldre blod skulle vara mer riskabelt att använda. Enligt forskare bakom studien kan detta kraftigt påverka tillgängligheten av donerat blod i onödan.

Även svenska studier har visat att lagrat blod är säkert att använda. Läs mer om den studien här.