Ny studie stillar oro om lagrat blod

Idag är det standard att lagra blod som längst i 42 dagar efter en donation. Detta har ifrågasatts av flera forskare som menar att det utgör en fara för patienter. Nu kommer svenska forskare med lugnande besked.


De senaste åren har ett antal studier publicerats som tyder på att lagrat blod ökar dödligheten för patienter som får en blodtransfusion. Det har lett till en oro att lagrat blod är farligt. En svensk-dansk studie visar nu motsatsen.

Över 800 000 patienter som fått en blodtransfusion har deltagit i studien som visar att överlevnad inte påverkas av blodets lagringstid. Inte ens de patienter som fått flera enheter blod som lagrats 35 dagar eller längre.

– Dagens rutin att lagra blod i 42 dagar är således säkert och har ingen påverkan på överlevnaden för patienterna, säger Märit Halmin, huvudförfattare bakom studien vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Blodtransfusion är en viktig behandling vid många olika sjukdomstillstånd. Vid 80 års ålder har omkring 20 procent av befolkningen fått en blodtransfusion någon gång under livet.