Blodtransfusion

Blodtransfusion betyder blodöverföring från en individ till en annan.


När krävs blodtransfusion?

blodtransfusionEn blodtransfusion kan behövas när en person har förlorat mycket blod vid exempelvis olyckor, operation eller sjukdomar så som leukemi.

Blodtransfusion vid lågt hb

Ett lågt hb betyder att man har ett lågt blodvärde eller blodbrist. Hb är en förkortning för hemoglobin som är ett järnhaltigt ämne.

Om du har väldigt låga blodvärden och får svåra besvär utav det kan en blodtransfusion vara nödvändig. Om du inte har några besvär så görs ingen blodtransfusion.

Järntabletter och specifika kostrekommendationer är ett annat behandlingsalternativ, beroende på bakomliggande orsak.

Blodtransfusioner vid cancer

Cancer kan i vissa fall ge blodbrist. Blodbrist en vanligast hos de patienter som har en avancerad sjukdom och hos de som gör en cytostatikabehandling.

Detta kan i vissa fall behandlas med blodtransfusioner.

Vem kan ge blod till vem?

Vi människor har olika blodgrupper och skiljer sig även i Rh-faktorn.

Vem kan ge blod till vem?

Alla blodgrupper kan alltid ge till sig själva. Förutom detta kan 0 ge till alla. Och både A och B kan ge till AB.

Det finns blodgrupp A, B, AB och 0.

  • 0 kan ge till alla blodgrupper men kan bara ta emot av 0.
  • A kan ge blod till A och AB och ta emot av A och 0.
  • B kan ge blod till B och AB och ta emot av B och 0.
  • AB kan ge blod till AB men ta emot av alla blodgrupper.

Vårt blod skiljer sig också i ett annat protein som kallas för Rh-faktorn. 85 procent av Sveriges befolkning är Rh-positiva (rh+), alltså att vi har detta protein i blodet. Medan de andra 15 procent saknar detta protein är alltså Rh-negativa (Rh-).

  • Rh+ kan bara ge blod till Rh+.
  • Rh- kan ge blod till alla.

Risker och komplikationer

Risken för att smittas av en sjukdom med blodtransfusioner är väldigt liten. Allt blod testas alltid innan det används. 

Fel blodgrupp

Om någon skulle få fel blodgrupp så reagerar blodets antikroppar på så sätt att blodet klumpar ihop sig och spricker. Detta kan vara livshotande.